BỘ AMPLY PA

Giá: Liên Hệ

Bộ Khuếch Đại Âm Thanh

Tủ rack 42U 42U D600/ TD-Rack

7.900.000 

Bộ Khuếch Đại Âm Thanh

Tủ rack 6U UNR- N6UD400

1.890.000 
Giá: Liên Hệ

Bộ Khuếch Đại Âm Thanh

PA4002, Tăng âm công suất 450W

Giá: Liên Hệ

Bộ Khuếch Đại Âm Thanh

MP600PIII, Tăng âm DSPPA kèm trộn 250W

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

ÂM THANH THÔNG MINH

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

đối tác & khách hàng